Høvdinggården Gym og Fysioterapi
Et treningssenter for alle
Bli Medlem

Følg oss på Facebook

Det er laget en bransjestandard med tanke på smittevern.

Har listet opp de viktigste tiltakene som er gjort og som dere må følge for å kunne starte treningen hos oss.

Dette for å imøtekomme en smittefri sommer og høst.

Kunder og ansatte som har symptomer på covid-19 må holde seg hjemme

Kunder og ansatte skal gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon avhengig av aktivitet og behov,

men som et minimum ved ankomst og før de forlater senteret.

-Unngå trengsel ved resepsjon, fellesarealer osv. 

-Alle ansatte og kunder skal holde en avstand på minst én meter til enhver

tid. Under trening med lav intensitet, som for eksempel styrketrening og

uttøying, skal ansatte og kunder holde en avstand på minst én meter. Ved

trening med høy intensitet, som for eksempel spinning eller

kondisjonstrening i sal, skal avstandskravet økes til minst to meter.

-Avstanden må kunne holdes under hele aktiviteten.

-Hyppig renhold av alle kontaktflater som er hyppig brukt – særlig fokus på

vask av felles utstyr, garderober, toaletter og dusj.

Med vennlig hilsen fysioterapeutene Arild og Tom


Høvdinggården Gym og Fysioterapi AS

Høvdingveien 10 

7725 Steinkjer

Arild: 988 58 408

Tom: 476 04 518