Høvdinggården Gym og Fysioterapi
Et treningssenter for alle
Bli Medlem

Kjære treningsmedlem
Da kan vi omsider åpne dørene til treningssenteret igjen. Vi åpner dørene på mandag den 15 juni kl 0800 Det er laget en bransjestandard med tanke på smittevern. Har listet opp de viktigste tiltakene som er gjort og som dere må følge for å kunne starte treningen hos oss. Dette for å imøtekomme en smittefri sommer og høst.

-Kunder og ansatte som har symptomer på covid-19 må holde seg hjemme
-Kunder og ansatte skal gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon avhengig av aktivitet og behov, men som et minimum ved ankomst og før de forlater senteret.
-Unngå trengsel ved resepsjon, fellesarealer osv. 
-Alle ansatte og kunder skal holde en avstand på minst én meter til enhver tid. Under trening med lav intensitet, som for eksempel styrketrening og uttøying, skal ansatte og kunder holde en avstand på minst én meter. Ved trening med høy intensitet, som for eksempel spinning eller kondisjonstrening i sal, skal avstandskravet økes til minst to meter. -Avstanden må kunne holdes under hele aktiviteten.
-Hyppig renhold av alle kontaktflater som er hyppig brukt – særlig fokus på vask av felles utstyr, garderober, toaletter og dusj.

Med vennlig hilsen fysioterapeutene Arild (mob. 98858408) Tom (mob. 47604518) og Siri (mob. 47814922)

Høvdinggården Gym og Fysioterapi AS
Høvdingveien 10 
7725 Steinkjer
Arild: 98858408
Tom:   47604518