Parkinsontrening

Velkommen til PWR trening. PWR står for Parkinson Wellness Recovery. Dette er et treningskonsept utviklet i USA av Dr.Becky Farly. Fysioterapeut Arild Ove Ørjasæter ble sertifisert PWR instruktør i 2018, sammen med flere andre fysioterapeuter i Norge.

Treningen bygger på progredierende aerobe øvelser, med store og kraftfulle bevegelser gjennom et spesifikt læringsprogram. Kognitiv trening, balanse og konsentrasjon i og rundt bevegelsene vil også være i fokus da hode og kropp henger nøye sammen.

Målet med treningen er å optimalisere hjerneaktivitet, snu vonde sirkler, redusere symptomer og øke funksjonsnivået. Begrepet «Use it or lose it» er viktig her, det vil si at man må utnytt sitt fulle potensiale og du vil da kunne forbedre og opprettholde din funksjon og kognisjon bedre.

Sted: Gymsalen på rehabiliteringsavdelingen ved Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus (4 etasje), Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer.

Tid: Torsdager kl. 16:00-17:00.

Pris: Egenandel ihht. helfo taksplakaten.

Kontakt informasjon: Fysioterapeut Arild Ove Ørjasæter, Spesialist i muskel- og skjelettfysioterapi (PFF)
Kontor adresse: Høvdinggården fysikalske, Høvdinggvegen 10, 7725 Steinkjer
Mob. 98858408

For mer info og tips til øvelser se hjemmesidene til PWR4life: