Artroseskole på Høvdinggården

Her på Høvdinggården tilbys gruppeundervisning og veildedet trening til pasienter med hofte og kne smerter. Fysioterapeutene Kristin Svarva og Arild Ove Ørjsæter er begge sertifisert i AktivA programmet.


AktivA – Aktiv med Artrose

AktivA er et oppfølgings program hvor hensikten er å implementere internasjonale retningslinjer for pasienter med artrose i klinisk fysioterapipraksis. Retningslinjene vektlegger informasjon, trening og vektreduksjon (hvis nødvendig). Målet er at alle pasienter med kne og/eller hofteartrose i Norge skal bli tilbudt denne evidensbaserte behandlingen.

Pasientene som deltar i AktivA vil være med på en artroseskole som vil gi dem bedre innsikt i deres artrosesykdom, behandlingen av denne og hva de selv kan gjøre for å bedre symptomer og plager. Etter artroseskolen vil pasientene gjennomgå et 6 ukers individuelt tilpasset treningsprogram hvor hovedmålet er at pasientene skal få nok kunnskap til selv å kunne vedlikeholde aktivitetsnivået på egenhånd.

Ved oppstart og etter 3, 12 og 24 måneder vil pasientene besvare spørsmål som omhandler om pasientens artrosesykdom, livskvalitet, aktivitetsnivå etc. gjennom et elektronisk registreringssystem. Data fra dette systemet vil bli samlet i en sentral database der anonymiserte resultater kan bli brukt til å forbedre vår kunnskap om behandling av artrose i kne og hofte.

Pris: kommer med mer info

Neste kurs: kommer med mer info

Mer info kan også finnes på hjemmesiden til AktivA